215670

Piedestalfäste, Tillbehör

Vingmutter till PM-fäste.

Artikel nr 215670

EAN: 7320282156701MONTERINGSANVISNING

1.

2.

3.

4.

Läs igenom hela anvisningen och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.  
Denna produkt består av tre delar:  
- Bult  
- Distansrör  
- Vingmutter  
   
1. Sätt in bulten i hålet på den ena delen av PM-fästet.  
   
2. Placera den andra delen av PM-fästet på bulten. Sätt distansröret av plast på bulten.  
   
3. Sätt vingmuttern på bulten. Ställ in önskad vinkel på på PM-fästet och lås fast positionen med hjälp av vingmuttern.  
   
4. Flera vingmuttrar monterade.