Logga in...

Hållare för Kabelanslutning

För Apple Composite AV Cable. Med kulled.

Hållare för kabelanslutning, för fastmonterad kontakt. Kontakten fästes snabbt och lätt på hållaren och ansluts sedan automatiskt när iPad-spelaren sätts i hållaren. Du slipper alltså ansluta kontakten manuellt varje gång du sätter enheten i hållaren. (Kontakt medföljer ej.)  

 

Hållaren är monterad på en kulled och kan vinklas och vridas för att undvika reflexer i skärmen.

 

Surfplattor bör inte monteras på en bils instrumentbräda om de skymmer sikten eller blockerar viktiga reglage. ProClip (Brodits monteringbygel för fordon) är anpassad för montering av mindre enheter såsom mobiltelefoner och GPS-enheter, ProClip är inte anpassad för tunga enheter som surfplattor. I vissa bilar sitter ProClip extra stadigt och kan då användas även för montering av en surfplatta. Om du vill sätta en surfplatta på bilens instrumentbräda måste varje kombination av surfplatta-bil granskas noggrant av dig själv för att avgöra om en sådan montering är möjlig i just det specifika fallet. Hänsyn bör då tas till placering, samt hur stadigt ProClip sitter och vilken storlek av surfplatta du önskar använda. Brodit lämnar inte några rekommendationer för sådana monteringar.

 

En montering av surfplatta på bilens instrumentbräda sker alltid på kundens eget ansvar. Brodit rekommenderar att använda surfplattor på bilens nackstöd, monterade på Brodits nackstödsfäste.

  • Artikel nr: 515244
  • EAN: 7320285152441

Artikel nr 515244 passar till:

  • Apple iPad 2 (A1395, A1396, A1397)
  • Apple iPad 3rd Gen (A1416, A1430, A1403)
MONTERINGSANVISNING

1.

2.

3.

4.

Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas. Bilderna på anvisningen kan skilja sig något från den hållare du har fått, men monteringen sker på samma sätt.  
 
1. För montering av kabel i hållaren: Lägg hållaren så att framsidan är uppåt. Placera kontakten på plats i hållarens nederdel. Markeringen på kontakten skall vara uppåt så att du kan se den. Placera det medsända locket över kontakten, kontrollera att kabeln ligger rätt. Lås fast kabeln genom att skruva fast locket med de medsända skruvarna.  
 
2. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna. Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kulleden. Dra åt skruven tills hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas.  
 
3. Att sätta enheten i hållaren: Placera enhetens nederdel i hållaren och pressa framåt på enhetens överdel så att den snäpper fast i hållaren sen skjut försiktigt enheten sidledes in i hållaren tills du hör/känner att den snäpper fast. Att ta bort enheten ur hållaren: Skjut försiktigt enheten sidledes ur hållaren sen pressa uppåt på hållarens överdel och dra enhetens överdel ut ur hållaren först, sedan kan du lyfta enheten upp/ut från hållaren.  
 
4. Hållaren färdigmonterad stående, liggande läge.

Relaterade produkter