Logga in...

Hållare för Kabelanslutning

För Samsung Galaxy Tab original kabel.

Valet för dig som ofta ansluter en Galaxy Tab original kabel. Kontakten fästes snabbt och lätt i hållaren. Den ansluts sedan automatiskt när Galaxy Tab  sätts i hållaren, du slipper alltså ansluta kabeln manuellt varje gång du sätter din Galaxy Tab i hållaren.

 

Hållaren är monterad på en kulled och kan vinklas och vridas för att undvika reflexer i skärmen. Du skiftar enkelt mellan stående och liggande läge genom att vrida hållaren till önskad position. Det är lätt att sätta Galaxy Tab i hållaren, och att ta den med sig när man lämnar bilen.

 

Surfplattor bör inte monteras på en bils instrumentbräda om de skymmer sikten eller blockerar viktiga reglage. ProClip (Brodits monteringbygel för fordon) är anpassad för montering av mindre enheter såsom mobiltelefoner och GPS-enheter, ProClip är inte anpassad för tunga enheter som surfplattor. I vissa bilar sitter ProClip extra stadigt och kan då användas även för montering av en surfplatta. Om du vill sätta en surfplatta på bilens instrumentbräda måste varje kombination av surfplatta-bil granskas noggrant av dig själv för att avgöra om en sådan montering är möjlig i just det specifika fallet. Hänsyn bör då tas till placering, samt hur stadigt ProClip sitter och vilken storlek av surfplatta du önskar använda. Brodit lämnar inte några rekommendationer för sådana monteringar.

 

En montering av surfplatta på bilens instrumentbräda sker alltid på kundens eget ansvar. Brodit rekommenderar att använda surfplattor på bilens nackstöd, monterade på Brodits nackstödsfäste.

  • Artikel nr: 514209
  • EAN: 7320285142091

Artikel nr 514209 passar till:

  • Samsung Galaxy Tab GT-P1000
MONTERINGSANVISNING

1.

2.

3.

4.

Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. För montering av kabel i hållaren: Lägg hållaren så att framsidan är uppåt. Placera kontakten på plats i hållarens högerdel. Markeringen på kontakten skall vara uppåt så att du kan se den. Placera det medsända locket över kontakten. Kontrollera att kabeln ligger rätt. Pressa ihop delarna och vänd hållaren så att baksidan är uppåt. Lås fast kabeln genom att skruva fast locket med de medsända skruvarna. Kabeln färdigmonterad.
2. Montering av hållaren: Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna. Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kulleden. Dra åt skruven tills hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas. Hållaren färdigmonterad.
3. Att sätta enheten i hållaren: Placera enhetens nederdel i hållaren och pressa framåt på enhetens överdel så att den snäpper fast i hållaren. Skjut försiktigt enheten i sidled in i hållaren tills du hör/känner att den ansluts till kontakten. Att ta bort enheten ur hållaren: Skjut försiktigt enheten till vänster, bort från kontakten. Pressa uppåt på hållarens utskjutande överdel och dra enhetens överdel mot dig. Lyft enheten upp, ut från hållaren.
4. Hållaren färdigmonterad. Skifta enkelt mellan stående och liggande läge genom att vrida hållaren till önskad position.

Relaterade produkter