Logga in...

Hållare för Kabelanslutning

För Griffin PowerJolt kabel. Flockad.

Hållare med kabelanslutning. Kabeln fästes snabbt och lätt på hållaren och ansluts sedan automatiskt när telefonen sätts i hållaren. Du slipper alltså ansluta kabeln manuellt varje gång du sätter telefonen i hållaren. (Kabel medföljer ej.)

 

Endast för den nya Griffin PowerJolt kabeln utan lås knappar på sidorna.

 

Jämför bilden på kontakten med kontakten på din kabel för att hitta rätt hållare. Hållaren är monterad på en kulled och kan vinklas och vridas för att undvika reflexer i skärmen. Monteras på ProClip Monteringsplattform.

  • Artikel nr: 514102
  • EAN: 7320285141025

Artikel nr 514102 passar till:

  • Apple iPhone 2G
MONTERINGSANVISNING

1.

2.

3.

4.

Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.  
 
1. Montering av kabeln: Avlägsna de två skruvarna på nedre delen av hållarens baksida så att du kan avlägsna det lilla locket. Håll locket med urfräsningen uppåt. Pressa in kabeln i spåret i lockets överdel. Justera kabeln längd så att du kan vinkla ner kontakten i urfräsningen. Pressa in kontakten i urfräsningen, med märket mot dig så att du kan se det. Sätt tillbaka locket på hållarens baksida.  
 
2. Skruva fast locket på hållaren med de borttagna skruvarna.  
 
3. Montering av hållaren: Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna. Placera hållaren över monteringsplattan så att kulleden passar. Skruva fast hållaren på monteringsplattan.  
 
4. Hållaren färdigmonterad.

Relaterade produkter