Logga in...

MoveClip

MultiMoveClip: Monteringsadapter till hållare utan kulled. Med AMPS hål. Med förstärkt MultiMoveClip med frigörelseknapp.

En monteringsadapter med MultiMoveClip för dig som har en hållare utan kulled. Passar hållare med AMPS hål.

  • Artikel nr: 215911
  • EAN: 7320282159115

MONTERINGSANVISNING

1.

2.

3.

4.

Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.
 
1. Placera monteringsadaptern så den passar mot hålen på hållaren. skruva fast adaptern med de medsända skruvarna.
 
2. Placera MultiMoveClip på önskad plats och skruva fast med de medsända skruvarna.
 
3. Placera hållaren på plats i MultiMoveClip genom att pressa den rakt nedåt tills du hör/känner att hållaren snäpper fast. Ta loss hållaren genom att pressa in knappen på MultiMoveClip och pressa/lyft hållaren rakt uppåt ut ur MultiMoveClip.
 
4. Hållaren färdigmonterad.

Relaterade produkter